MENU

[UPDATE AS OF 13 AUGUST 2020] For the newest public advisory on the Embassy's passport application/renewal service and the online appointment system, please visit the following:

Please read the Embassy's explanation on the current process for passport applications and renewals:

________________________________

 

The Philippine Embassy in Kuwait informs passport applicants with confirmed online appointments, and those who wish to walk in for passport releasing that the Embassy’s new office hours will now be from 7:00 AM to 11:00 AM beginning 3 June 2020 (Wednesday). Those with confirmed online appointments on 3 and 4 June 2020 may go to the Embassy as early as 7:00 AM.

In addition, the Embassy requests all passport applicants with confirmed online appointments to take note of the following reminders:

  1. SAVE A SCREENSHOT of their confirmed appointment date and time from the online appointment website and/or PRINT THEIR ACCOMPLISHED APPLICATION FORM from the website.
  2. Check the list of requirements for passport application and renewal on the Embassy’s official website: http://kuwaitpe.dfa.gov.ph.
  3. PREPARE AN EXACT AMOUNT for their application fee (KD19.500 for passport application/renewal only, and KD26.000 for passport renewal with passport validity extension).
  4. Bring bottled water or other refreshments, and fans to beat the summer heat.

As posted on the Embassy’s official social media accounts on 30 May 2020, only online appointment slots from 1 to 4 June 2020 were opened to the public. This means that all online appointments that are scheduled for the year 2021 will not be recognized by the Embassy.

The Embassy advises everyone to follow its official accounts on Facebook (www.facebook.com/PHinKuwait) and Twitter (www.twitter.com/PHinKuwait) for future advisories on the opening of online appointment slots for the rest of June 2020.

________________________________

 

Ipinapaalam ng Embahada ng Pilipinas sa Kuwait ang mga aplikante ng pasaporte ng may kumpirmadong online appointment, at ang mga magwa-walk-in para sa passport releasing na ang bagong oras ng opisina ng Embahada ay mula alas-7 ng umaga hanggang alas-11 ng umaga simula 3 Hunyo 2020 (Miyerkules). Ang mga may kumpirmadong online appointment ngayong 3 at 4 Hunyo 2020 ay maaaring pumunta sa Embahada ng kasing-aga ng alas-7 ng umaga.

Bilang dagdag, pinapakiusapan ng Embahada ang mga aplikante ng pasaporte ng may kumpirmadong online appointment na tandaan ang mga sumusunod na paalala:

  1. I-SAVE ANG SCREENSHOT ng kanilang kumpirmadong petsa at oras ng kanilang appointment mula sa online appointment website at/o I-PRINT ANG KANILANG NAPUNANG APPLICATION FORM mula sa website.
  2. Tingnan ang listahan ng mga requirement para sa aplikasyon at renewal ng pasaporte sa opisyal na website ng Embahada: http://kuwaitpe.dfa.gov.ph.
  3. IHANDA ANG SAKTONG BAYAD para sa kanilang application fee (KD19.500 para sa passport application/renewal lamang, and KD26.000 para sa passport renewal na may kasamang passport validity extension).
  4. Magdala ng nakaboteng tubig o iba pang inumin, at pamaypay bilang panlaban sa init ng panahon.

Tulad ng naka-post sa mga opisyal na social media account ng Embahada noong 30 Mayo 2020, tanging mga online appointment slot mula 1 hanggang 4 Hunyo 2020 ang binuksan sa publiko. Ibig sabihin nito, ang lahat ng mga online appointment na naka-iskedyul para sa taong 2021 ay hindi kikilalanin ng Embahada.

Inaabisuhan ng Embahada ang lahat na i-follow ang mga opisyal na account nito sa Facebook (www.facebook.com/PHinKuwait) at Twitter (www.twitter.com/PHinKuwait) para sa mga susunod na abiso ukol sa pagbubukas ng mga online appointment slot para sa mga natitirang araw ng Hunyo 2020.

 

State of Kuwait, 2 June 2020

 

Visit the Philippine Embassy in Kuwait's Coronavirus Disease 2019 webpage for the latest updates and advisories on the COVID-19 situation in Kuwait: https://kuwaitpe.dfa.gov.ph/covid19