MENU

Please read the Embassy's explanation on the current process for passport applications and renewals:

________________________________

The Philippine Embassy in Kuwait informs the public that after 132 hours of accepting responses, the third round of the Online Appointment Priority System for passport applications and renewals ended at 11:59 P.M. on 30 September 2020, as stated previously in our public advisory last 24 September 2020.

The Embassy reminds the public that answering the online form does not automatically grant an immediate appointment slot to a passport applicant. Instead, the Embassy will allocate the appointment slots first to applicants whose passports or visas have expired or are about to expire.

The Embassy will prioritize applicants whose passports or visas whose passports or visas have expired or will expire very soon. Those who registered online last 22-24 June 2020, 9-13 August 2020, and 25-30 September 2020—whose passports and visas will expire in December 2020 and in 2021—will have to wait before they are scheduled for their appointment.

The Embassy will notify applicants of their confirmed appointment schedule through a list that will be posted on the Embassy’s official Facebook page (http://www.facebook.com/PHinKuwait). The public is advised to visit the Embassy’s official Facebook page for the weekly list.

Walk-in passport applications are strictly not allowed at the Embassy.

________________________________

 

Ipinapaalam sa publiko ng Embahada ng Pilipinas sa Kuwait na matapos ang 132 na oras ng pagtanggap ng mga tugon, ang ikatlong round ng Online Appointment Priority System para sa mga aplikasyon at renewal ng pasaporte ay nagtapos ng 11:59 P.M. nitong 30 Setyembre 2020, tulad ng nabanggit sa nakaraang public advisory ng Embahada noong 24 Setyembre 2020.

Ipinapaalala ng Embahada sa publiko na ang pagsagot sa online form ay hindi nangangahulugang mabibigyan agad ng appointment slot ang isang aplikante ng pasaporte. Bagkus, unang ilalaan ng Embahada ang mga appointment slot sa mga aplikanteng may pasaporte o visa na nawalan na o mawalalan pa lang ng bisa.

Uunahin ng Embahada ang mga aplikanteng may pasaporte o visa na nawalan na o malapit nang mawalan ng bisa. Ang mga nagparehistro online noong 22-24 Hunyo 2020, 9-13 Agosto 2020, at 25-30 Setyembre 2020—na may mga pasaporte at visa na mawawalan ng bisa sa darating na Disyembre 2020 at 2021—ay maghihintay muna bago sila maiskedyul para sa kanilang appointment.

Aabisuhan ng Embahada ang mga aplikante ng kanilang kumpirmadong iskedyul ng appointment sa pamamagitan ng listahan na ilalabas sa opisyal na Facebook page ng Embahada (http://www.facebook.com/PHinKuwait). Ang publiko ay pinapayuhang bisitahin ang Facebook page ng Embahada para sa lingguhang listahan.

Ang mga walk-in na aplikante para sa pasaporte ay mahigpit na ipinagbabawal sa Embahada.

 

State of Kuwait, 1 October 2020

 

Visit the Philippine Embassy in Kuwait's Coronavirus Disease 2019 webpage for the latest updates and advisories on the COVID-19 situation in Kuwait: https://kuwaitpe.dfa.gov.ph/covid19