MENU

DXB TNK E Commerce

 

EYES HERE, kabayan! Plano mo ba na magsimula ng online business? Ano nga ba ang e-commerce? Paano ba magbenta ng mga produkto online?  
 
Sa ika-apat at huling episode ng aming #TrabahoNegosyoKabuhayan webinar series, sama-sama nating tuklasin ang mga opportunidad sa e-commerce at alamin kung paano magsimula ng isang online business kasama ang mga speakers mula sa Google, Lazada, Shopee, ECFulfill at Digital Commerce Association of the Philippines. 
 
Save the date 04 December! Para makasali sa Zoom, mag-rehistro sa: bit.ly/TNKeCommerce. See you there, kabayan!
 
 
EYES HERE, kabayan! Are you thinking about starting an online business? What is e-commerce? How can you sell products online?  
 
In the fourth and final episode of the #TrabahoNegosyoKabuhayan webinar series, let’s discover the opportunities in e-commerce and together learn the basics in establishing an online business. Joining us are resource speakers from Google, Lazada, Shopee, ECFulfill and Digital Commerce Association of the Philippines. 
 
Save the date on 04 December! To join us via Zoom, please register thru: bit.ly/TNKeCommerce. See you there, kabayan!