MENU

The Philippine Embassy in Kuwait informs the public of the resumption of its non-passport consular services (authentication and notarial, Report of Birth, Report of Marriage) on Tuesday, 23 March 2021.

For those who were affected by the previous suspension of non-passport consular services, they do not need to get a new online appointment via Setmore. The following is their new appointment schedule:

Screen Shot 2021 03 22 at 7.03.29 PM

The Embassy reminds the public of the following:

  1. WEAR FACE MASKS AT ALL TIMES, and PRACTICE TWO-METER PHYSICAL DISTANCING. The person beside you may have COVID-19. If you are unwell, please do not come to the Embassy and seek medical help.
  2. Check the list of requirements for non-passport consular services here: https://kuwaitpe.dfa.gov.ph/consular-services
  3. PREPARE AN EXACT AMOUNT FOR THE APPLICATION FEE. Check the application fees here: https://kuwaitpe.dfa.gov.ph/consular-services

As usual, the Embassy will open new non-passport appointments on Friday, 26 March 2021.

________________________________

 

Ipinapaalam sa publiko ng Embahada ng Pilipinas sa Kuwait ang pagbabalik ng mga serbisyong konsular na non-passport (authentication at notarial, Report of Birth, Report of Marriage) ngayong Martes, 23 Marso 2021.

Para sa mga apektado ng nakaraang suspensyon ng mga serbisyong konsular na non-passport, hindi na nila kailangang kumuha ng bagong online appointment sa Setmore. Ang mga sumusunod ay ang kanilang bagong iskedyul ng appointment:

Screen Shot 2021 03 22 at 7.10.08 PM

Ipinapaalala sa publiko ng Embahada ang mga sumusunod:

  1. SUOTIN ANG FACE MASK SA LAHAT NG ORAS, at SUNDIN ANG DALAWANG-METRONG DISTANSIYA SA ISA’T-ISA. Baka ang katabi mo ay mayroon palang COVID-19. Kung masama ang iyong pakiramdam, huwag ka nang pumunta ng Embahada at humingi ka na ng tulong medikal.
  2. SIGURADUHING DALHIN ANG MGA TAMANG REQUIREMENT. Tingnan ang listahan ng mga requirement dito: https://kuwaitpe.dfa.gov.ph/consular-services
  3. IHANDA ANG SAKTONG BAYAD PARA SA APPLICATION FEE. Tingnan ang mga application fee dito: https://kuwaitpe.dfa.gov.ph/consular-services

Tulad ng nakagawian, magbubukas ang Embahada ng mga bagong non-passport appointment sa Biyernes, 26 Marso 2021.

 

State of Kuwait, 22 March 2021

 

Visit the Philippine Embassy in Kuwait's Coronavirus Disease 2019 webpage for the latest updates and advisories on the COVID-19 situation in Kuwait: https://kuwaitpe.dfa.gov.ph/covid19