MENU

The Philippine Embassy in Kuwait is reopening its online survey for Overseas Filipino Workers (OFWs) in Kuwait, who were displaced due to the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) lockdown in Kuwait, for their possible repatriation to the Philippines.

The said online survey may be accessed via this link: https://bit.ly/KuwaitPESurveyRepat. There will be no deadline in the submission of requests for repatriation through this online survey.

However, the Embassy will prioritize the more than 1,000 responses that it received from the first run of the online survey last 24-25 June 2020. Those who took part in the first round of the online survey on 24-25 June 2020 are discouraged from answering the survey again.

Due to physical distancing measures at the Embassy, the Embassy discourages Filipinos in Kuwait from visiting the Embassy to inquire or request for their repatriation. The online survey already serves the purpose of receiving repatriation requests from Filipinos in Kuwait.

________________________________

 

Muling binubukasan ng Embahada ng Pilipinas sa Kuwait ang online survey nito para sa mga Overseas Filipino Worker (OFW) sa Kuwait, na na-displace dahil sa Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) lockdown sa Kuwait, para sa posibleng pagpapauwi (repatriation) sa kanila sa Pilipinas.

Ang nasabing online survey ay maaaring puntahan sa link na ito: https://bit.ly/KuwaitPESurveyRepat. Walang deadline sa pagpasa ng mga hiling para sa pagpapauwi sa pamamagitan ng online survey na ito.

Gayunpaman, bibigyang prayoridad ng Embahada ang mahigit 1,000 tugon na natanggap mula sa unang bugso ng online survey noong 24-25 Hunyo 2020. Ang mga nakapagpalista sa unang bugso ng online survey noong 24-25 Hunyo 2020 ay pinapakiusapang huwag ulit sagutan ang survey.

Dahil sa physical distancing sa Embahada, nakikiusap ang Embahada sa mga Pilipino sa Kuwait na huwag pumunta sa Embahada para magtanong o humiling para sa pagpapauwi. Ang online survey ay sadyang ginawa para tumanggap ng mga hiling para sa pagpapauwi ng mga Pilipino sa Kuwait.

 

State of Kuwait, 30 June 2020

 

Visit the Philippine Embassy in Kuwait's Coronavirus Disease 2019 webpage for the latest updates and advisories on the COVID-19 situation in Kuwait: https://kuwaitpe.dfa.gov.ph/covid19