MENU

The Philippine Embassy in Kuwait announces the suspension of its consular (passport) and Assistance to Nationals (ATN) services from 11 May 2020 to 30 May 2020, in accordance with the government of Kuwait’s declaration of a total lockdown in the entire country from 4:00 PM on 10 May 2020 to 30 May 2020.

The Embassy and its attached agencies will continue to serve the Filipino community in Kuwait through the following hotlines and social media accounts:

Due to the limited movement of Embassy personnel at this time, Filipinos in extremely distressed situations may contact the Kuwaiti government’s emergency hotlines:

  • Kuwait Police: 112 (for non-COVID-19 related cases)
  • Kuwait Ministry of Health: 151 (for COVID-19 related cases)

The Embassy reminds all Filipinos in Kuwait to stay at home, remain calm and vigilant, and follow the instructions of Kuwaiti authorities.

________________________________

 

Inaanunsyo ng Embahada ng Pilipinas sa Kuwait ang pagsuspinde sa mga serbisyong konsular (pasaporte) at Assistance to Nationals (ATN) mula 11 Mayo 2020 hanggang 30 Mayo 2020, alinsunod sa deklarasyon ng pamahalaan ng Kuwait ng isang total lockdown sa buong bansa mula alas-4 ng hapon ng 10 Mayo 2020 hanggang 30 Mayo 2020.

Ang Embahada at ang mga ahensyang kaugnay nito ay patuloy na maglilingkod sa Filipino community sa Kuwait sa pamamagitan ng mga sumusunod na hotline at social media account:

Dahil sa limitadong paggalaw ng mga tauhan ng Embahada sa panahong ito, ang mga Pilipinong nasa matinding kagipitan ay maaaring makipag-ugnayan sa mga emergency hotline ng pamahalaan ng Kuwait:

  • Kuwait Police: 112 (kung walang kinalaman sa COVID-19)
  • Kuwait Ministry of Health: 151 (kung may kinalaman sa COVID-19)

Ipinapaalala ng Embahada sa lahat ng Pilipino sa Kuwait na mamalagi sa bahay, manatiling mahinahon at mapagmatyag, at sumunod sa mga kautusan ng mga awtoridad sa Kuwait.

 

State of Kuwait, 9 May 2020

 

Visit the Philippine Embassy in Kuwait's Coronavirus Disease 2019 webpage for the latest updates and advisories on the COVID-19 situation in Kuwait: https://kuwaitpe.dfa.gov.ph/covid19