MENU

The Philippine Embassy in Kuwait informs Filipinos who are qualified to join the Kuwaiti government’s amnesty program—who have existing travel bans due to unpaid telecom bills—that Ooredoo, STC (formerly Viva), and Zain have set up booths at the amnesty processing center in Farwaniya to accept, with a 30 percent discount, full payments for unpaid bills.

Those who wish to pay in full their unpaid telecom bills may proceed to Al Muthanna Primary School for Boys, located at Street 122, Block 1 in Farwaniya, between 9:00 AM and 2:00 PM on or before 30 April 2020 (Thursday). Only cash payments will be accepted.

Filipinos whose amnesty applications were rejected last 1-5 April 2020 but have already paid their telecom bills, may also proceed to the booths of Ooredoo, STC, and Zain at Al Muthanna Primary School for Boys, where they will begin the process of removing their travel bans.

The Embassy also reminds everyone that holders of residence visas that expired before 1 March 2020, and OFWs with existing absconding cases are the only ones who are qualified to join the amnesty program. Holders of valid residence visas, runaway workers with valid visas, and those with existing travel bans are not qualified to apply for amnesty.

________________________________

Ipinapaalam ng Embahada ng Pilipinas sa Kuwait sa mga Pilipinong kwalipikado na sumali sa programang amnestiya ng pamahalaan ng Kuwait—na may mga travel ban dahil sa hindi nabayarang telecom bill—na nagtayo ng mga booth ang Ooredoo, STC (dating Viva), at Zain sa amnesty processing center sa Farwaniya upang tumanggap, na may kasamang 30 porsyentong diskwento, ng buong bayad para sa mga singil.

Ang mga nagnanais magbayad nang buo ng kanilang telecom bill ay maaaring magpunta sa Al Muthanna Primary School for Boys, na matatagpuan sa Street 122, Block 1 sa Farwaniya, sa pagitan ng 9:00 AM at 2:00 PM ngayong o bago ang 30 Abril 2020 (Huwebes). Tanging cash payment ang kanilang tatanggapin.

Ang mga Pilipinong hindi tinanggap ang aplikasyon para sa amnestiya noong 1-5 Abril 2020 ngunit nakapagbayad na ng kanilang telecom bill, ay maaari ring magpunta sa mga booth ng Ooredoo, STC, at Zain sa Al Muthanna Primary School for Boys, kung saan sisimulan ang proseso ng pagtanggal ng kanilang mga travel ban.

Ipinapaalala rin ng Embahada sa lahat na ang mga may hawak ng residence visa na nawalan ng bisa bago ang 1 Marso 2020, at mga OFW na may absconding case ang tanging kwalipikado na sumali sa programang amnestiya. Ang mga may hawak ng residence visa na may bisa pa, mga takas na manggagawa na mayroong valid visa, at mga mayroong travel ban ay hindi kwalipikado na kumuha ng amnestiya.

State of Kuwait, 28 April 2020

Visit the Philippine Embassy in Kuwait's Coronavirus Disease 2019 webpage for the latest updates and advisories on the COVID-19 situation in Kuwait: https://kuwaitpe.dfa.gov.ph/covid19